Η ασφάλεια των τελικών καταναλωτών είναι η υψηλότερη προτεραιότητά μας. Αν έχετε στο σπίτι σας Pattex Bagno Sano Spray 500ml, σας καλούμε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό.

 

Σε μερικές περιπτώσεις δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα να αποχωριστεί η κεφαλή ψεκασμού από τη φιάλη με αποτέλεσμα να διαρρεύσει το καθαριστικό. Αν το υγρό εισέλθει στα μάτια, ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη.

 

Τοποθετήστε ολόκληρη τη φιάλη του Pattex Bagno Sano Spray 500ml σε μια πλαστική σακούλα για να αποφύγετε τυχόν διαρροή.

 

Προκειμένου υπεύθυνος από την εταιρεία να επικοινωνήσει μαζί σας και να σας ενημερώσει για τον τρόπο παραλαβής της φιάλης που έχετε στη διάθεσή σας καθώς και για να λάβετε αποζημίωση για το προϊόν, σας παρακαλούμε να εισάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας - συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών προϊόντος - στη φόρμα επικοινωνίας που παρέχεται εδώ.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Τι να κάνω σε περίπτωση που έχω ήδη χρησιμοποιήσει το προϊόν;

Σε περίπτωση που έχετε ήδη χρησιμοποιήσει το προϊόν και η φιάλη φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση, πρέπει παρ’ όλα αυτά να σας ζητήσουμε για προληπτικούς λόγους να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό. Τοποθετήστε ολόκληρη τη φιάλη του Pattex Bagno Sano Spray 500ml σε μια πλαστική σακούλα για να αποφύγετε τυχόν διαρροή. Προκειμένου υπεύθυνος από την εταιρεία να επικοινωνήσει μαζί σας και να σας ενημερώσει για τον τρόπο παραλαβής της φιάλης που έχετε στη διάθεσή σας καθώς και για να λάβετε αποζημίωση για το προϊόν, σας παρακαλούμε να εισάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας – συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών προϊόντος – στη φόρμα επικοινωνίας που παρέχεται εδώ.

 

Σε περίπτωση που έχετε ήδη χρησιμοποιήσει το προϊόν και η κεφαλή ψεκασμού έχει αποχωριστεί από τη φιάλη, παρακαλούμε μην προσπαθήσετε να την επιδιορθώσετε. Αντ’ αυτού, σας παρακαλούμε να τοποθετήστε ολόκληρη τη φιάλη σε μια πλαστική σακούλα για να αποφύγετε τυχόν διαρροή. Προκειμένου υπεύθυνος από την εταιρεία να επικοινωνήσει μαζί σας και να σας ενημερώσει για τον τρόπο παραλαβής της φιάλης που έχετε στη διάθεσή σας καθώς και για να λάβετε αποζημίωση για το προϊόν, σας παρακαλούμε να εισάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας - συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών προϊόντος - στη φόρμα επικοινωνίας που παρέχεται εδώ.

Τι να κάνω σε περίπτωση που δεν έχω χρησιμοποιήσει ακόμη το προϊόν;

Σας παρακαλούμε να χειριστείτε το προϊόν με προσοχή και να τοποθετήστε ολόκληρη τη φιάλη σε μια πλαστική σακούλα για να αποφύγετε τυχόν διαρροή. Προκειμένου υπεύθυνος από την εταιρεία να επικοινωνήσει μαζί σας και να σας ενημερώσει για τον τρόπο παραλαβής της φιάλης που έχετε στη διάθεσή σας καθώς και για να λάβετε αποζημίωση για το προϊόν, σας παρακαλούμε να εισάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας – συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών προϊόντος – στη φόρμα επικοινωνίας που παρέχεται εδώ.

Είναι ο τύπος του προϊόντος διαφορετικός από το συνηθισμένο;

Όχι, ο τύπος του προϊόντος είναι της συνήθους υψηλής ποιότητας. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι η κεφαλή ψεκασμού ενδέχεται να αποχωριστεί από τη φιάλη, προκαλώντας την εκροή του καθαριστικού. Σε περίπτωση που το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη. Αυτός είναι και ο λόγος που προληπτικά σας ζητάμε να απορρίψετε το προϊόν.

Πώς πρέπει να απορρίψω το προϊόν;

Σας παρακαλούμε να τοποθετήστε ολόκληρη τη φιάλη σε μια πλαστική σακούλα. Εισάγετε τα απαραίτητα στοιχεία στην αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας που παρέχεται εδώ προκειμένου υπεύθυνος από την εταιρεία να επικοινωνήσει μαζί σας και να σας ενημερώσει για τον τρόπο παραλαβής της φιάλης που έχετε στη διάθεσή σας.

Τι κάνω σε περίπτωση που το δέρμα μου έρθει τυχαία σε επαφή με το υγρό;

Σε περίπτωση που υπάρξει επαφή του δέρματος με το υγρό, ξεπλύνετε επισταμένα την επίμαχη περιοχή με νερό.

Τι κάνω σε περίπτωση που το υγρό έρθει σε επαφή με το μάτι μου;

Όπως αναγράφεται στις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις που περιέχονται στη συσκευασία: «ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: συμβουλευτείτε/επισκεφτείτε γιατρό. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα».

Όπως υποδείχθηκε, είναι σημαντικό να ξεπλύνετε το μάτι μόνο με νερό. Περαιτέρω, συστήνεται η ιατρική συμβουλή οφθαλμίατρου.

Επηρεάζονται άλλα προϊόντα;

Όλα τα υπόλοιπα προϊόντα Pattex διατίθενται στη συνήθη υψηλή ποιότητα.

********************************

Για επιπλέον ερωτήσεις σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών στο 8001170800 για την Ελληνική αγορά και στο 0030 210 4897215 για την αγορά της Κύπρου.